Stoicie przed wyzwaniem zorganizowania Waszego ślubu. Przeglądacie nieskończoną ilość ofert w poszukiwaniu profesjonalnych firm i niebanalnych pomysłów. Chcecie mieć pewność, że Wasze oczekiwania zostaną zrealizowane z pomysłem i elegancją… Ten poradnik ślubny jest dla Was!

Znajdziecie w nim odpowiedzi na nurtujące pytania. Dowiecie się, jakie są różnice między ślubem konkordatowym, cywilnym i kościelnym. Poznacie polskie tradycje weselne oraz przesądy panujące na świecie. Okryjecie kilka sztuczek na obniżenie kosztów wesela. Opanujecie kilka technik radzenia sobie ze stresem przedślubnym. Nauczycie się tworzyć scenariusz uroczystości. Na koniec znajdziecie podsumowanie w postaci kalendarza dla narzeczonych. Przemycimy Wam też kilka naszych przemyśleń, po latach obserwacji okiem fotografa ślubnego i twórcy filmów weselnych.

ŚLUB KONKORDATOWY

Zgodnie z umową pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w naszym kraju od

15 listopada 1998 roku istnieje możliwość zawarcia ślubu konkordatowego. Dzięki tej ustawie młode pary nie muszą zawierać ślubu cywilnego i kościelnego jednocześnie. Wystarczy tylko zawrzeć związek małżeński w kościele i dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez prawo polskie.

 

Pierwszy krok to wizyta w kancelarii parafialnej, w której odbędzie się ślub.

Wybierzcie się tam w okresie od 6 do 3 miesięcy przed ślubem. Weźcie ze sobą:

 • świadectwa bierzmowania narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
 • świadectwa chrztu narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
 • zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (można donieść w późniejszym terminie)
 • dowody osobiste.

Urzędnik kościelny na podstawie zgromadzonych kompletów dokumentów sporządzi protokół przedślubny oraz rozpisze zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi są wygłaszane przez 2 tygodnie w parafii panny młodej oraz pana młodego. Do Was należy obowiązek poinformowania swojej parafii o planowanym ślubie i prośba o wygłoszenie zapowiedzi (nie zrobi tego za Was parafia, w której bierzecie ślub).

Na mniej niż 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do USC.

Musicie mieć ze sobą:

 • dowody osobiste
 • skrócone odpisy aktów urodzenia
 • wdowiec/wdowa musi przynieść akt zgonu współmałżonka.

W USC odpowiecie na kilka formalnych pytań, do których nie musicie się przygotowywać. Jedyne co powinniście ustalić przed wizytą, to nazwisko jakie przyjmie żona po zawarciu związku, gdyż będziecie musieli je podać urzędnikowi.

Na tej podstawie USC wyda zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne tylko przez 3 miesiące (więc ślub musi się odbyć w następnych 3 miesiącach).

Gdy już będziecie mieli zaświadczenie z USC, udacie się z powrotem do kancelarii parafialnej, w której bierzecie ślub (w zależności od kancelarii parafialnej udajcie się tam od tygodnia do dnia poprzedzającego ślub). Dokumenty, które musicie przynieść to:

 • zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (dokument z USC)
 • zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (o ile jeszcze tego nie dostarczyliście)
 • potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych.

Tuż przed ślubem:

 • przynieście do kancelarii zaświadczenia o odbytych spowiedziach przedślubnych
 • w dniu ślubu podpiszecie zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego; stosowne dokumenty podpisują także świadkowie oraz duchowny.

Po ślubie, w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa, kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC. Ten zaś sporządza akt ślubu. Jeżeli wszystko odbędzie się bez przeszkód, po 2 tygodniach możecie udać się do USC po odbiór skróconych aktów małżeństwa.

Przygotujcie się na opłaty:

 • opłata skarbowa
 • odpis skrócony
 • odpis zupełny
 • opłaty w kościele i parafii.

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • Dowody osobiste
 • Metryki chrztu
  wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu
 • Indeks nauki religii
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • Zaświadczenie wydane w miejscu stałego zamieszkania jednej ze stron, stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
  • oświadczenie w sprawie nazwisk Młodej Pary oraz ich przyszłych dzieci.

By uzyskać powyższe zaświadczenia należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz jeden dokument stwierdzający tożsamość. Jeśli ślub odbędzie się w kościele w innym mieście niż miejsce urodzenia Narzeczonych, należy wtedy udać się do USC w miejscowości w której odbędzie się ślub kościelny.

 • Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich (nauki przedmałżeńskie ważne są całe życie)
 • Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie o wygłoszonej zapowiedzi
  (jeżeli ogłoszone były w innej parafii niż brany będzie ślub)
 • Zaświadczenie o odbytych co najmniej dwóch spowiedziach przedmałżeńskich
  (pierwsza spowiedź odbywa się zaraz po daniu zapowiedzi, natomiast druga nie wcześniej niż dwa dni przed ślubem)
  Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest zgoda, którą musi wydać biskup. O taką dyspensę występuje najczęściej wikariusz w imieniu proboszcza parafii.

 

ŚLUB CYWILNY

Ślub cywilny można  wziąć w każdym urzędzie w całej Polsce. Nie obowiązuje już rejonizacja, która wymagała kiedyś udanie się do najbliższego USC. W odróżnieniu od ślubu kościelnego

i konkordatowego wszystkie formalności możecie załatwić w krótkim czasie.

Na co najmniej 31 dni przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego udajcie się razem do wybranego USC. W USC odpowiecie na kilka formalnych pytań, by urzędnik stwierdził brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. W urzędzie także zdecydujecie jakie nazwisko po ślubie przyjmie żona oraz w przyszłości wasze dzieci.

Na ceremonię zawarcia związku małżeńskiego musicie przyjść wraz ze świadkami na około 30 minut przed uroczystością. Sama uroczystość trwa tylko 15 minut. Urzędnik wygłasza mowę, a Wy powtarzacie słowa przysięgi. Na koniec podpisujecie akt małżeństwa i zakładacie sobie nawzajem obrączki.

W dniu ślubu para młoda może odebrać odpisy aktu ślubu.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego:

W zależności od swojego stanu cywilnego powinieneś wziąć:

PANNA / KAWALER

 • dowód osobisty
 • odpis aktu urodzenia – w przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP.

ROZWÓDKA / ROZWODNIK

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu.

WDOWA / WDOWIEC

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu zgonu byłego małżonka.

KOBIETA NIELETNIA, POMIĘDZY 16- A 18-TYM ROKIEM ŻYCIA

 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo.

CUDZOZIEMCY

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na ślub. Jednak są kraje, które nie wydają tego rodzaju poświadczeń (np. USA). W takim wypadku obywatel USA jest zmuszony do zwrócenia się do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na ślub bez zaświadczenia. Na taką zgodę czeka się około 2-3 miesięcy. Następnie dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego
 • paszport.

OPŁATA

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, w którym odbędzie się ceremonia.

ŚLUB KOŚCIELNY

 

Ślub kościelny w zasadzie nie różni się od ślubu konkordatowego, z tym wyjątkiem tego, że przed ceremonią młoda para nie podpisuje zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, tylko jest zobowiązana dostarczyć do kościoła skrócony odpis aktu małżeństwa, wydany przez USC.

Ślub kościelny zazwyczaj odbywa się w parafii jednego z narzeczonych. Jednak nie jest to regułą. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnym kościele i tam też należy załatwiać wszelkie formalności przedślubne.

Wizytę w kancelarii parafialnej należy zaplanować przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Aby spisać protokół przedślubny należy przedstawić dokumenty (takie same jak w przypadku ślubu konkordatowego). Przed uroczystością w kościele trzeba dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego.

 

SCENARIUSZ ŚLUBU I WESELA

– od organizacji ślubu po poprawiny weselne

W całej historii zawierania związków małżeńskich, istnieją setki zwyczajów dotyczących samej formy obrzędu jak i zachowania się przybyłych na ślub gości. W zależności od regionu, istnieją różne formy obrzędów po ceremonii zaślubin. Możemy jednak krótko przyjąć, iż podstawowe zasady obyczajów weselnych są jednakowe co do ich głównych treści. Pomińmy więc szereg drobnych szczegółów i przyjrzyjmy się jak wygląda standardowa kolejność weselnych obyczajów.

ZAPROSZENIA ŚLUBNE I ZAWIADOMIENIA

Zaprojektujcie zaproszenia ślubne w spójnym stylu z całą koncepcją. Jeśli decydujecie się na konkretną czcionkę, kolorystykę, motywy dekoracyjne, to trzymajcie się ich także na etapie wykonywania zaproszeń. Warto znaleźć firmę na minimum rok przed ślubem, a zaproszenia mieć gotowe na pół roku przed ślubem. Osobiste rozwożenie zaproszeń to bardzo miły obyczaj, jednak jest dość absorbujący czasowo. Jeśli Wasi goście są poinformowani o zaproszeniu, nie musicie spieszyć się z oficjalnym zaproszeniem i możecie dostarczyć je gościom nawet dopiero na 3 miesiące przed weselem. Jeśli jednak uda się Wam rozesłać zaproszenia na pół roku przed, będzie idealnie.

Dziś już właściwie nie stosuje się drugiego rodzaju zaproszeń, czyli zawiadomień. Jednak warto o tym wiedzieć. Zawiadomienia to rodzaj poinformowania dalszych znajomych o tym, że bierzecie ślub i są traktowane jako forma zaproszenia na samą ceremonię ślubną do kościoła.

 

WIECZÓR KAWALERSKI I WIECZÓR PANIEŃSKI

To zaplanowana na kilka tygodni przed ślubem zabawa panieńska i niezależna kawalerska. Czasem przybiera zorganizowaną przez lokal formę, czasem jest inicjatywą świadków czy najbliższych zaproszonych. Często cała impreza pozostaje niespodzianką dla przyszłej panny młodej czy pana młodego. Goście tego spotkania przychodzą z prezentami i uczestniczą w różnych charakterystycznych dla tego rodzaju imprezy obrzędach – różnych w zależności od tego, czy chodzi o kawalerów czy panny. 😉

 

PULTERAM

To obyczaj ludowy polegający na tłuczeniu szkła pod domem panny młodej w wieczór poprzedzający wesele. Na tłuczenie szkła oraz imprezę temu towarzyszącą schodzą się sąsiedzi i zaproszeni oraz niezaproszeni znajomi. Para młoda gości w ogrodzie lub w domu przybyłych oraz sprząta stłuczone na szczęście szkło. Dziś ten obrzęd jest popularny jedynie w niektórych miejscach, w innych bywa całkowicie nieznany. Coraz rzadziej pozostawia się pulteram spontanicznemu biegowi, najczęściej planuje się go podobnie jak wieczór panieński czy kawalerski z wyprzedzeniem. Para młoda chce uniknąć zmęczenia w dniu ślubu oraz resztek szkła pod domem, które mogłyby wywołać nieproszone kłopoty.

 

PRZYGOTOWANIA ŚLUBNE

Czyli początek ślubnego dnia, w którym z czasem pojawia się coraz więcej osób wokół głównych bohaterów: rodzice, świadkowie, rodzeństwo, kosmetyczka, fryzjer, fotograf, kamerzysta. Trzeba odebrać kwiaty, zadbać o auto, dopilnować dekoratorów, odpowiedzieć na masę pytań, mieć czas dla obsługi fotograficzno – filmowej i o niczym nie zapomnieć i to w atmosferze napięcia i rosnącego w tłum otoczenia. Uwielbiamy, jak wiecie te chwile, ich podniosłość i świeżość. Mimo wielu emocji, pary młode są najczęściej przygotowane wewnętrznie na wszystkie wydarzenia, jakie przyniesie dzień i nie stresują się ponadmiarowo.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PARY MŁODEJ W DOMU WESELNYM

Według starego zwyczaju przed wyjazdem do kościoła w domu panny młodej zbiera się cała rodzina oraz zaproszeni goście. Najstarsi członkowie obu rodzin, a dziś zazwyczaj rodzice udzielają narzeczonym błogosławieństwa. Dopiero po błogosławieństwie wszyscy ruszają do kościoła. Dziś wygląda to bardzo podobnie, choć równie istotnym momentem jest zwyczaj poprzedzający błogosławieństwo, a więc pojawienie się w domu panny młodej pana młodego. Rzadko wiąże się to już dziś z tradycją wykupin panny młodej. Coraz rzadziej towarzyszy temu orkiestra czy otoczenie sąsiadów. Najczęściej jest to wprowadzenie pana młodego do domu panny młodej przez rodziców, zaskoczenie wzajemnym widokiem i przekazanie kwiatów – pan młody wręcza pannie młodej bukiecik, a panna młoda przypina panu młodemu dekorację do butonierki.

Po błogosławieństwie orszak ślubny udaje się do kościoła. W niektórych regionach Polski drogę do kościoła parze młodej mogą urozmaicać tzw. „bramy”. Znajomi narzeczonych, a głównie sąsiedzi blokują drogę. Orszak może udać się dalej, kiedy pan młody wykupi się wódką. Takie blokady mogą pojawiać się wielokrotnie.

 

ŚLUB W KOŚCIELE I PRZYSIĘGA MAŁŻEŃSKA

Młodzi przybywają pod kościół. Do kościoła pierwszy wchodzi pan młody prowadzony przez mamę oraz świadkowie i oczekuje na wejście panny młodej. Narzeczoną do kościoła wprowadza tata i oddaje ją w ręce pana młodego. Alternatywnym zwyczajem jest wspólne wejście do kościoła pary młodej – panna młoda jest po prawej stronie pana młodego, a za nimi świadkowie.

W liturgii słowa, czyli w czytaniach, psalmie, czy modlitwie wiernych po kazaniu mogą wziąć czynny udział zaproszeni goście. Przysięga i wymiana obrączek to punkty kulminacyjne całej ceremonii. Słowa powtarzacie najczęściej po księdzu na wypadek zbyt wielkiego stresu, ale pamiętajcie, że wypowiadacie je do siebie. To Wy udzielacie sobie sakramentu, dlatego kierujecie się ku sobie. Dość szczególnym momentem jest Znak Pokoju, podczas którego możecie gestem podania ręki zwrócić się do rodziców a uśmiechem obdarować pozostałych zgromadzonych uczestników Waszego wyjątkowego wydarzenia.

 

ŚLUB I WYJŚCIE Z KOŚCIOŁA PARY MŁODEJ

Po przysiędze małżeńskiej i zakończeniu mszy świętej młoda para składa podpisy, jeśli nie zrobiła tego na początku i opuszcza kościół. Wyjściu z kościoła towarzyszy często wystrzał płatków kwiatów, posyp ryżu czy drobnych monet. Zwyczaj ten ma symbolizować dobrobyt dla małżonków. Zbieranie drobnych monet jest pierwszym „zadaniem” w małżeństwie. Kto z małżonków zbierze więcej monet, będzie rządził w domu. Warto porozmawiać z księdzem, czy wyraża zgodę na ten obyczaj. Czasem wyrażenie zgody wiąże się z dodatkową opłatą za posprzątanie.

Po wyjściu pary młodej z kościoła, następuje powitanie jej przez przybyłych gości. Małżonkowie przyjmują życzenia. Najpierw życzenia powinni sobie złożyć nowożeńcy, później świadkowie, rodzice, dziadkowie, krewni i przyjaciele. W praktyce nie zawsze jednak wszystko bywa tak „uporządkowane”. W zależności od regionu kraju, życzenia od gości weselnych mogą być zaplanowane dopiero na sali weselnej. Wtedy pod kościołem składają życzenia jedynie osoby niezaproszone na wesele.

Czasem od razu po mszy ślubnej i życzeniach odbywa się zdjęcie grupowe. W innych wypadkach ma ono miejsce na początku wesela.

 

ODJAZD SPOD KOŚCIOŁA PARY MŁODEJ

Odjazd spod kościoła powinien mieć także swój porządek. Z reguły jest zaplanowany zgodnie z tradycjami parafii czy rodzinnymi – czasem więc pierwsza odjeżdża para młoda, a czasem ostatnia. Koniecznie pamiętajmy, aby zadbać o to, by każdy z gości miał zapewniony transport na przyjęcie weselne (najlepiej wybrać osobę, która pokieruje rozmieszczeniem gości w poszczególnych samochodach). Nowożeńcy nie mogą śpieszyć się zbytnio na salę weselną, aby nie zjawić się tam przed przybyciem gości, dlatego przednamislub.pl zawsze doradza, by para młoda odjeżdżała jako ostatnia spod kościoła, a gości poprowadzili rodzice lub inne osoby poproszone o pomoc.

Czas pod kościołem można wykorzystać na wykonanie mini sesji fotograficznej lub odprężenie.

 

POCZĄTEK WESELA

Po przybyciu wszystkich na miejsce wesela, często odbywa się zdjęcie grupowe. Następnie rodzice weselni lub obsługa lokalu wita młodą parę tradycyjnym chlebem i solą. Chleb i sól to symbol podstawowych potrzeb, których ma nowożeńcom nigdy nie zabraknąć. Takie życzenia towarzyszą zwykle temu momentowi.

W rytmie Marsza Mendelsona pan młody przenosi swoją żonę przez próg drzwi. Zespół muzyczny lub DJ wita gości, składa życzenia parze młodej i zapowiada pierwsze Sto Lat. Goście mogą złożyć życzenia parze młodej. Para młoda dostaje szampana w powiązanych wstążką kieliszkach, po których opróżnieniu rzuca szkło za siebie. Kieliszki powinny się stłuc – na szczęście.

Goście zajmują swoje miejsca przy stole, korzystając z planu, znajdującego się najczęściej na sztaludze obok wejścia, lub wizytówek. Przy zasiadaniu przy stole obowiązuje kilka zasad. Po środku stołu honorowe, udekorowane miejsca zajmuje oczywiście para młoda. Obok pary młodej zasiadają rodzice i świadkowie lub tylko świadkowie. Szczegółowe regulacje zależą od organizatorów.

OBIAD I ZABAWA WESELNA

Najczęściej kolejnym etapem przyjęcia weselnego jest podanie gościom ciepłego posiłku, po zjedzeniu którego nadchodzi pora na rozpoczęcie zabawy. Pierwszy taniec wykonuje tradycyjnie młoda para – do ustalonego wcześniej utworu muzycznego. Dopiero teraz do zabawy dołączają rodzice i goście. Pierwszy taniec to tradycyjne otwarcie wesela. Na niektórych weselach jest połączony z polonezem. W polonezie tańczą wszyscy zaproszeni goście. Korowodowi przewodzi para młoda, a koordynuje wodzirej. Pierwszy taniec jest dziś bardzo dopracowanym i wyćwiczonym układem. Pary młode, nawet te bardziej nieśmiałe starają się przełamać wewnętrzne opory i wystąpić na parkiecie ze swoim układem tanecznym. Niektórzy powtarzają też układ pierwszego tańca po oczepinach już w przyciemnionej aurze jako ostatni taniec, który na filmie ślubnym może pełnić rolę klamrową.

 

Po pierwszym tańcu i pierwszej grupie tańców następuje odczuwalne dla wszystkich rozluźnienie. Para młoda często korzysta z tej chwili, by udać się na sesję plenerową. Taka sesja ma charakter symboliczny, nie trwa zbyt długo. Często dołączają do niej goście weselni – rodzice, świadkowie, rodzeństwo, dziadkowie, chrzestni i pozostali.

Stopniowo rozwija się zabawa, w planie dominuje całkowita różnorodność, w zależności od pomysłu zespołu muzycznego, zwyczajów sali weselnej, scenariusza pary młodej. Posiłki przeplatają się z tańcami, te z kolei z organizowanymi przez wodzireja konkursami. Bardzo często w konkursach można zdobyć nagrody, których fundatorem jest oczywiście para młoda. Warto więc przemyśleć temat wcześniej i omówić z zespołem.

 

OCZEPINY – DAWNY ZWYCZAJ WE WSPÓŁCZESNEJ ODSŁONIE

Zwyczajowo oczepiny odbywają się o północy. Panny bawiące się na weselu welon, a kawalerowie – rzucany przez pana młodego krawat lub muszkę. Od tej chwili najważniejsze dwie osoby tego wieczoru przemianowane zostają na „starą parę młodą”, a na parkiet wkracza „nowa para młoda” utworzona przez obecną właścicielkę welonu oraz właściciela krawatu czy muszki.

Oczepiny to bardzo stary zwyczaj polegający na nałożeniu na głowę panny młodej czepka oznaczającego nowy status żony. Panna staje się panią, zyskując nowy status społeczny. Dziś jednak obrzęd koncentruje się na wyznaczeniu kolejnej pary młodej, która w przeciągu roku pobierze się oraz na odbyciu kilku zabaw przygotowanych przez zespół weselny. Gdyby wymienić najpopularniejsze aktualnie zabawy oczepinowe, to pewnie pierwsze miejsce zająłby „Test zgodności”, a na drugim i trzecim miejscu zabawy krzesełkowe, w tym „Kareta” Oczepiny straciły więc swoją pierwotną symbolikę, stały się obrzędową zabawą, która zamyka pierwszą fazę wesela.

 

TORT WESELNY

Jeszcze 15 lat temu, tort weselny kończył na wielu weselach oczepiny. Dziś jednak najczęściej w scenariuszu wesela tort spotykamy po obiedzie lub ok. 22.00. Młoda para wspólnie kroi tort i nakłada pierwsze kawałki, częstuje nimi najpierw siebie, a następnie rodziców i zgromadzonych gości, w czym pomaga już obsługa lokalu. Krojenie tortu jest kolejnym tradycyjnym obyczajem jednego z pierwszych wspólnych zadań pary młodej.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

Miłym akcentem weselnego przyjęcia jest podziękowanie dla rodziców zorganizowane przez parę młodą. Nowożeńcy i ich rodzice wychodzą na środek sali tanecznej, przygrywa im zazwyczaj utwór wybrany przez młodych na tę okazję i dziękują swoim rodzicom za wychowanie i pomoc. Przy tej okazji para młoda zwraca się także z podziękowaniami do innych bliskich im osób. Alternatywnym scenariuszem są podziękowania dla rodziców, które dzieją się przed ślubem, w małym gronie rodzinnym lub przy błogosławieństwie.

Przy tej okazji, chętnie podzielimy się refleksją. Warto znać obrzędy, ich symbolikę, jednak nie po to, by je kopiować, ale żeby z nich zaczerpnąć. Warto przetransponować obyczaje tak, by pomogły wyrazić Wasze indywidualne potrzeby. Jeśli chcecie podzielić się z rodzicami głębszymi przemyśleniami, a odczuwacie stres związany z przemówieniem, zorganizujcie intymne spotkanie np. na tydzień przed ślubem. Przygotujcie się do niego i stwórzcie wyjątkową atmosferę. Ciekawym i bardzo wzruszającym wydarzeniem na jednym z Waszych wesel były podziękowania rodziców, skierowane do pary młodej. Rodzice podziękowali swoim dzieciom za wesele, ale także za piękne chwile ich dzieciństwa. To było piękne odwrócenie tradycji.

WESELE – ZABAWA DO BIAŁEGO RANA?

Dalsza część zabawy pozostaje zróżnicowana. Poczęstunki, konkursy, tańce i zabawy – wszystko to trwa do momentu ustalonego odgórnie przez parę młodą lub do czasu, kiedy ostatni gość nie opuści parkietu. Zazwyczaj w porannych godzinach muzyka grana przez orkiestrę jest już stonowana i spokojna.

Po zakończeniu zabawy para młoda jak i goście udają się do domów na zasłużony odpoczynek, aby następnego dnia równie dobrze bawić się na poprawinach.

POPRAWINY – TRADYCJA WCIĄŻ JESZCZE ŻYWA?

Poprawiny to stary zwyczaj kilkudniowej zabawy weselnej, jednak niepozbawiony pragmatycznego podłoża. Jeśli Wasze wesele jest dużą uroczystością, większość gości nocuje w hotelu, to miło będzie skonsumować nadwyżki jedzenia z poprzedniego dnia na porannym wspólnym śniadaniu. Typowe poprawiny to jednak nie tylko śniadanie kolejnego dnia, ale spotkanie całodniowe lub popołudniowo – wieczorne z opcją zabawy i tańczenia. Często adresatami zaproszeń na poprawiny są znajomi, sąsiedzi czy rodzina spoza ścisłego, najbliższego grona.

 

Zwyczaje ślubne tak różne w poszczególnych regionach świata wyrosły głównie z ludowej tradycji i symboliki. Niezależnie od położenia geograficznego i różnic etnicznych, kulturowych, łączy je fakt, że mają zapewnić młodym małżonkom szczęście, radość, dostatek i władzę. Wiążą się z przepowiadaniem, zaklinaniem czy życzeniami, z ludowymi symbolami miłości, płodności i bogactwa.

 

ZWYCZAJE ŚLUBNE I SYMBOLIKA WESELNA

 • narzeczony nie może widzieć przyszłej małżonki w sukni ślubnej do czasu uroczystości, bo wróży to nieszczęśliwy związek
 • buty przyszłej panny młodej przynajmniej dzień przed ślubem powinny stać na parapecie okna, aby zdążyło wejść w nie szczęście
 • małżeństwo będzie szczęśliwe, jeśli młodzi pobiorą się w miesiącu z głoską „r” w nazwie
 • w czasie zaślubin panna młoda na szczęście powinna mieć przy sobie coś pożyczonego
 • kto kogo „okręci” odchodząc od ołtarza, ten będzie rządził w nowej rodzinie
 • świeżo poślubioną parę obsypuje się drobnymi monetami – kto zbierze więcej, ten będzie decydował o budżecie nowej rodziny
 • w czasie wesela – o północy panna młoda zrzuca welon w tańczące wokół panny – ta, która złapie welon, pierwsza stanie na ślubnym kobiercu
 • swoją małżonkę pan młody przenosi na rękach przez próg domu

 

 • w niektórych regionach Afryki w naszyjnik i włosy panny młodej wplata się muszle ślimaków-porcelanek, by zapewnić piękno, władzę i płodność

 

 • w Ameryce Północnej młodzi zaraz po ślubie są obsypywani ryżem, co ma im zapewnić dostatek i szczęście.
  Szczęście wróży też obrzucanie starymi butami samochodu z odjeżdżającą z domu weselnego Młodą Parą

 

 • W Anglii narzeczeni idą do ołtarza stąpając po płatkach kwiatów rozsypywanych przez małe dziewczynki, by ich wspólna droga była lekka, wolna od trosk i pełna radości.
  W obrąbek sukni panny młode zwykle zaszywają podkowę, by zapewnić szczęście małżeństwu

 

 • w Austrii panna młoda ozdabia głowę mirtową koroną, co symbolizuje uwielbienia życia

 

 • na szczycie tortu weselnego na Bermudach umieszcza się „drzewko życia”, które młodzi małżonkowie pielęgnują w swoim domu

 

 • zmieszane z miodem wino z dwóch pucharów połączonych czerwoną wstęgą, które w Chinach pije para młoda, jest symbolem miłości i radości

 

 • na Huculszczyznie obrzędy weselne trwają cały tydzień, ale przedślubną noc para młoda musi spędzić w osobnych wsiach

 

 • w Czechach obyczaj ślubny dotyczy panny młodej, która głowę zdobi wiankiem z rozmarynu i przyjmowana jest trzema półmiskami: w jednym z nich ukryta jest jaskółka, która odlatuje, symbolizując utratę wolności

 

 • Greczynki wkładają na szczęście do ślubnej rękawiczki kostkę cukru, a migdałami częstują weselnych gości

 

 • W Indiach panny młode otrzymują klejnot na złotym łańcuchu, na którym zawiązane są trzy węzły symbole obowiązków wobec rodziców, męża i synów

 

 • w Rosji szczęście młodej parze mają zapewnić toasty wznoszone przez mężczyzn i wypijane z pantofelka panny młodej

 

OSZCZĘDNOŚCI PRZY ORGANIZACJI ŚLUBU

TERMIN ŚLUBU

W większości przypadków koszt organizacji wesela podnosi termin. Przyjęcie w sezonie letnim potrafi być nawet 2 razy droższe. Jeśli zależy Wam na ekonomicznym podejściu, nie myślcie o weselu w miesiącach letnich. Wiosna czy wczesna jesień to także dobra pora na organizację przyjęcia. Również wesele zimą ma swój urok. Jeśli jednak koniecznie interesuje Was sezon letni, pomyślcie o weselu nie w sobotę, ale w piątek lub niedzielę. Dzięki nietypowym terminom naprawdę można sporo zaoszczędzić, nie tylko w lokalu. Mniej zapłacicie także u innych podwykonawców. Jeśli okaże się, że Wasi podwykonawcy nie maja specjalnych cenników dla nietypowych terminowo wesel, poproście o rabat ze względu na nietypowy termin. Gwarantujemy, że zarówno zespół muzyczny jak i fotograf ślubny czy zespół filmowy chętnie zrealizują dla Was usługę z dodatkowym rabatem cenowym.

 

LOKAL NA WESELE

Przed podpisaniem umowy, koniecznie musicie sprawdzić, co konkretnie wchodzi w zakres usług, oprócz menu, dopytajcie, czy alkohol i napoje są limitowane, czy też należy je zapewnić we własnym zakresie (i czy poniesiecie z tego tytułu jakieś opłaty dodatkowe), podobnie jak ciasta, tort i dekoracje.

Warto poświęcić trochę czasu na przeanalizowanie poszczególnych pozycji, bo może się okazać, że organizując wesele w lokalu, którego wynajem jest stosunkowo niedrogi, będziecie musieli sami zadbać o wiele szczegółów, które pochłaniają czas i pieniądze (a także nerwy), natomiast sala o wyższych cenach zapewni wyższy standard obsługi i zadba o wszystko w naszym imieniu, co w ostatecznym rozrachunku może się okazać tańszym i wygodniejszym rozwiązaniem.

 

GOŚCIE WESELNI

Wesele na kilkaset osób będzie zawsze wyższym kosztem niż organizacja wesela w mniejszej sali dla mniejszej liczby osób. To oczywiste, dlatego nie będziemy rozwijać tego tematu. Przemyślcie Waszą listę gości, czy są na niej osoby, które należy zaprosić tylko dlatego, że … tak wypada czy też nie wyobrażacie sobie Waszego ślubu bez nich. Nie zapraszajcie znajomych, z którymi kiedyś utrzymywaliście kontakt, a od dawna nie wiecie nic o sobie. Skoncentrujcie się wyłącznie na najbliższych, dzięki czemu Wasza lista gości skróci się co najmniej o połowę. To zaś oznacza o połowę mniejsze koszty.

 

NOCLEG DLA GOŚCI

Część przyjezdnych gości może przenocować u rodziny, która mieszka w pobliżu. Część z nich jednak będzie potrzebowała pokoju hotelowego, który powinniście zorganizować. Negocjujcie rabaty, nie tylko w hotelu restauracyjnym, gdzie odbędzie się Wasze wesele, ale także w jego sąsiedztwie.

 

NAPOJE I ALKOHOL NA WESELU

Napoje i alkohole dobrze jest kupić w lokalu, w którym organizowana będzie zabawa weselna. W związku z tym, iż restauratorzy przy tej okazji mogą zarobić na wielu innych rzeczach, obniżają cenę alkoholu. A co najważniejsze, płacicie tylko za tyle, ile faktycznie wypiją Wasi goście weselni. Można również nabyć napoje i alkohol w cenach hurtowych poza restauracją czy lokalem weselnym.

 

CIASTO NA WESELE I TORT WESELNY

Jeśli właściciele sali wyrażą zgodę, wypieki może przygotować firma zewnętrzna. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ właściciele restauracji obawiają się przypadków zatrucia pokarmowego i odpowiedzialności, która ciążyłaby na ich lokalu. Ciasta na wesele zamawiamy w cukierni (lub bezpośrednio w lokalu, w którym odbywa się impreza). Warto postawić na sprawdzone menu proponowane przez obsługę. Za wyroby robione na specjalne zamówienie z pewnością zapłacicie więcej, bez gwarancji, że będzie dokładnie takie jak sobie wyobraziliście. Dobrze, jeśli zamówicie więcej ciastek czy ciasteczek niż ciast z kremami i masami, gdyż są one trwalsze (w upały kremy mogą się ważyć i „wypływać” z ciasta).

W przypadku tortu weselnego nieco trudniej iść na odstępstwa – w końcu jego krojenie to jeden z ważniejszych momentów w czasie przyjęcia weselnego. Jeśli chcecie mieć okazały, kilkupiętrowy tort, a liczba gości nie jest zbyt duża, możecie poprosić cukiernika o użycie specjalnych styropianowych form na dolne piętra. Przyozdobione tak samo jak części z ciasta niczym nie będą się od nich odróżniać, a pozwolą obniżyć cenę tortu.

KWIATY NA STOŁY WESELNE

Bukiety, które znajdą się na weselnych stołach wcale nie muszą być wielkie. Czasami nawet małe bukieciki, ale wysmakowane i piękne dodadzą cudownego uroku stołom weselnym. Mogą to być przyozdobione stroiki z ciętych tulipanów, konwalie czy stokrotki. Najlepiej doradzi Wam zorientowana w trendach florystka. Jeśli jednak zależy Wam na większych oszczędnościach, nie zdradzajcie się w kwiaciarni, że szukacie dekoracji ślubnych. Zamówienia nieślubne zawsze są tańsze.

 

ORKIESTRA NA WESELE CZY DJ?

Prawdziwe polskie wesele to zabawa i tańce. Nie warto oszczędzać na zespole lub DJ. Koniecznie wybierzcie starannie, analizując repertuar, dopasowując go do wieku i charakteru Waszych gości. Skorzystajcie też z oferty na dodatki. Może Wasza grupa muzyczna zagra też na pianinie do obiadu, puści ciężki dym podczas pierwszego tańca i będzie miała genialne światła i niesztampowy zestaw zabaw?

 

SUKNIA ŚLUBNA I GARNITUR PANA MŁODEGO

Na cięcia związane ze strojem ślubnym najtrudniej zdecydować się Pannom Młodym. Przepiękna suknia ślubna z katalogu kosztuje nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Warto jednak udać się na targi ślubne. Można tam nie tylko zorientować się w fasonach i cenach, ale także otrzymać atrakcyjne rabaty. Inną opcją na oszczędności są wyprzedaże posezonowe lub kupno sukienek no name. W ofertach sieciówek znajdziecie sukienki, które idealnie sprawdzą się w charakterze boho sukni ślubnej, mimo, że nie mają etykiety ślubnej. Podobnie jest z garniturem pana młodego. Garnitur nieślubny będzie równie elegancki, a bardziej uniwersalny.

 

OBRĄCZKI

Strzałem w dziesiątkę może okazać się zakup obrączek przez Internet, na stronach znanych producentów, a więc sprawdzonych partnerów. Zakupy będą bezpieczne, a ceny bardziej atrakcyjne.

 

SAMOCHÓD

Jeśli chodzi o samochód, którym będziecie jechać do ślubu, można wypożyczyć stare lub eleganckie auto, limuzynę czy inny wyjątkowy pojazd, który przyjedzie do Was na lawecie i będzie do Waszej dyspozycji z kierowcą lub bez. Można też jednak poprosić kogoś z zaproszonych gości o użyczenie auta. Będzie to dla wytypowanej osoby miły gest, a dla Was spora oszczędność i dobra okazja do integracji. Jeśli zaangażujecie Waszych gości do włączenia się w organizację ślubu i wesela, zintegrujecie się z nimi, poza tym zredukujecie stres. A goście poczują się częścią Waszej uroczystości na jeszcze głębszym poziomie.

 

ZAPROSZENIA

Tutaj także jest pewne pole manewru, jednak oszczędzając na zaproszeniach, musicie być świadomi pewnego kompromisu. Tańszymi będą gotowe zaproszenia, jednak zapewne nie będą się wyróżniać i nie pozostawią miejsca na Waszą wizję. Tańsze będą także te, które ręcznie uzupełnicie. Poza ręcznym wypisaniem szczegółów uroczystości pozostawiają niewiele pola na indywidualność, możecie je jednak sami przyozdobić, np. dodając wstążkę w kolorze dopasowanym do innych dekoracji ślubnych. Jeśli zdecydujecie się na zaproszenia ślubne indywidualnie zaprojektowane, to oszczędności można szukać w druku. Dodatkowe uszlachetnienia (złocenia, grawer, dodatki 3d,…) podwyższają koszty realizacji. Alternatywnym pomysłem jest samodzielne przygotowanie zaproszeń od podstaw. Wystarczy tylko wybranie oryginalnej czcionki, wydruk na domowej drukarce, dobór dodatków choćby w Empiku. Na pewno tym sposobem ograniczycie potrzebny na ten cel budżet, przy zachowaniu kreatywnych efektów. Jednak potrzeba tu trochę więcej czasu i twórczego zaangażowania.

Inną alternatywą jest udanie się do agencji reklamowej, w której zlecicie temat stworzenia projektu zdolnemu grafikowi. Grafik przygotuje projekt, stworzy wizualizację i zrealizuje w ustalonej jakości. Będziecie mieć dostęp do profesjonalnych materiałów, skorzystacie z doświadczenia agencji reklamowej.

Dodatkiem do zaproszeń może być założona np. na Facebooku grupa dla gości, uzupełniona zdjęciami, video zaproszeniem, szczegółami technicznymi związanymi z organizacja wesela, dojazdem, listą prezentów. Dzięki temu rozwiązaniu, goście poczują się bardziej zespoleni z Waszym wydarzeniem, a przy okazji dowiedzą się o wielu szczegółach, które ułatwią im przygotowania.

 

DEKORACJA KOŚCIOŁA

Możecie dowiedzieć się, czy są w tym dniu, oprócz Waszego, inne śluby. Wtedy można porozumieć się z innymi parami młodymi i wspólnie złożyć się na dekorację kościoła. Z pewnością taka opcja będzie tańsza niż osobne jego zdobienie, choć nie zawsze porozumienie będzie możliwe. 😉 Jeśli tylko Wy pobieracie się tego dnia, dekoracje można wykonać samodzielnie, a kwiaty można zakupić na giełdzie kwiatowej. Jednak to rozwiązanie znów wymaga uzbrojenia się w wiedzę, czas i spore zaangażowanie, szczególnie, jeśli po Waszym ślubie będzie trzeba dekoracje natychmiast sprzątnąć.

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Poniższa treść ma na celu przybliżenie możliwości radzenia sobie w sytuacjach, kiedy nasza odporność na czynniki stresujące jest mniejsza niż zaangażowanie emocjonalne. Do wydarzeń trudnych można zaliczyć te, które w bezpośredni sposób związane są z przeżywaniem głębokiego niepokoju, lęku oraz takie, w których doświadczamy emocji związanych ze szczęściem i radością. Przełomowym momentem życiowym, który wiąże się z odczuwaniem pozytywnych emocji jak i również napięcia i niepokoju jest ślub. Jest to wydarzenie, któremu towarzyszy stres związany z perspektywą przyszłości, wiązania się z drugą osobą na całe życie, założeniem rodziny jak również jej utrzymaniem. Dodatkowo, czynnikiem stresogennym jest również towarzysząca uroczystości organizacja. Decyzyjność związana z wyborem sali, fotografa ślubnego, filmowca, zespołu, jak i dodatkowych przyjemności, umilających czas zaproszonym gościom, wiąże się z konfliktem wewnętrznym pomiędzy radością a presją, jaka jej towarzyszy, bo przecież wszystkich trzeba zadowolić – gości, rodziców oraz nas samych – Państwa Młodych.

Co zrobić, żeby poradzić sobie z przeżywaniem „wulkanu” emocji?

Przede wszystkim zwrócić uwagę na kontakt z samym sobą, z własnym przeżywaniem, które ma charakter indywidualny i zależy od naszej odporności. Jednocześnie pomocne, w efekcie licznych przygotowań, może być poszukiwanie czynności, wpływającej na nasz relaks. Sposobem na odreagowanie może być różnoraka forma aktywności, jaka pozwoli nam, choć na chwilę, oderwać myśli, skupić je na przyjemności. Jednocześnie istotny wpływ na funkcjonowanie, zwiększanie odporności organizmu, ma prawidłowy oddech. Badania niemieckich uczonych pokazują, że 9 na 10 osób oddycha nieprawidłowo, tzn. do pobierania tlenu używa tylko górnej części układu oddechowego. Często w sytuacjach stresogennych można zaobserwować skracanie oddechu,            co jednocześnie wzmaga odczuwanie lęku i niepokoju. Przy mniejszym doprowadzaniu tlenu do komórek ciała czujemy większe zmęczenie. Prowadzimy w ten sposób do zmniejszenia odporności na kolejną sytuację stresową.

Czym jest prawidłowy oddech?

Oddechem prawidłowym jest taki sposób pobierania powietrza, w który angażujemy żebrową oraz przeponową część brzucha.

Jak to sprawdzić?

Usiądź wygodnie na krześle, mając wyprostowane plecy. Połóż jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą niżej na przeponie. Spróbuj pobierać powietrze przez nos, rozszerzając obie części brzucha, jednocześnie nie unosząc ramion. Wydychaj powietrze przez usta opuszczając część żebrową, a następnie przeponową. Wykonaj taki oddech kilka razy.

Głęboki, prawidłowy oddech powinien być powtarzany, aż do chwili kiedy taki sposób pobierania powietrza będzie naszym nieświadomym nawykiem. Jednocześnie by umilić sobie przedstawione powyżej ćwiczenie, można je wykonywać przy spokojnej muzyce lub dźwiękach, które nas wyciszają.

Inną metodą na stres jest rozluźnienie mięśni. Naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni to świetny sposób na to, aby wyeliminować zmęczenie fizyczne konkretnych partii ciała czy pozbycie się skumulowanego stresu. Można więc wykonywać takie ćwiczenia jak: zaciskanie pięści czy palców stóp, marszczenie czoła lub napinanie mięśni brzucha czy pośladków. Metoda relaksu opracowana przez Edmunda Jacobsona pozwala kontrolować umysł i ciało, a tym samym wyeliminować stres. Do tego leczy bezsenność oraz poprawia wrażliwość na bodźce płynące z zewnątrz, a także wpływa na lepsze funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Taka technika relaksacyjna pomaga także walczyć   z migrenami oraz bezsenności czy regulować ciśnienie krwi. Jest to świetna metoda przy zaburzeniach nerwicowych, ale także technika przygotowująca do medytacji. Warunkiem jest, aby taki trening relaksacyjny odbywał się w spokojnym, wyciszonym pomieszczeniu, gdzie nic nie będzie rozpraszało uwagi. Można go wykonywać zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej lub zmieniać ułożenie ciała w trakcie przeprowadzania ćwiczeń. Relaksacja aparatu mięśniowego pomaga zatem zbawiennie oddziaływać na układ nerwowy.

Powyższe sposoby na relaksację mogą doprowadzić do zmniejszenia niepożądanych efektów związanych z czynnikami stresującymi. Możliwość wygospodarowania czasu dla siebie pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, a dodatkowo wspomaga jakość funkcjonowania organizmu.

Możecie także wziąć pod uwagę kilka innych wskazówek:

Perfekcyjnie zaplanowany ślub

Perfekcyjny scenariusz jest przydatny, ponieważ pozwala zadbać o szczegóły i wyłapać ewentualne niedociągnięcia. Jednak warto założyć, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Plan to tylko baza, punkt odniesienia, w którego realizację trzeba jednak wkalkulować spontaniczność i czynniki niezależne od Was, np. warunki pogodowe.

Niedoskonałości w przebiegu ceremonii ślubnej i wesela

Na etapie przygotowań do ślubu, gdy na wiele rzeczy macie jeszcze wpływ, można działać. W dniu ślubu, gdy nie da się już zapanować nad biegiem wydarzeń, warto odpuścić, na ewentualne błędy warto reagować uśmiechem i dostosować się, by zadbać o swój komfort. Zdenerwowanie jest czasem gorsze w skutkach niż sam błąd.

Fotograf ślubny – współpraca z fotografem ślubnym

Omówcie styl współpracy z Waszym fotografem ślubnym. Czy chcecie, by trzymał się z boku i tylko fotografował czy zależy Wam na jego sugestiach i reżyserii niektórych sytuacji. Korygujcie podczas dnia ustalenia, by fotograf miał pewność, że dobrze się czujecie podczas reportażu. Ślub i wesele, podczas których jesteście głównymi bohaterami to dość stresogenne i niecodzienne doświadczenie. Nie dokładajcie sobie niepotrzebnie stresu, a wręcz skorzystajcie, że jest obok Was fotograf. To osoba ze sporym doświadczeniem, z którego możecie skorzystać. Jest cały czas przy Was, do Waszej dyspozycji. Poproście o radę albo o pomysł w rozwiązaniu problemu. Jeśli poczujecie, że musicie złapać dystans, wyjdźcie na krótką sesję plenerową, porozmawiajcie.

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ

W scenariuszu powinny się znaleźć następujące informacje

 • kontakty do wszystkich usługodawców
 • tabelka z rozliczeniem i ustaloną formą płatności – gotówka czy przelew, przed uroczystością czy po
 • rozpisany podział zadań, za co są odpowiedzialni świadkowie, rodzeństwo, rodzice pary młodej itd.

Następnie minuta po minucie zaplanujcie dzień. Jak pisaliśmy wyżej, w planie nie będzie chodziło o to, by dokładnie został zrealizowany, tylko o to, żeby mieć wytyczony główny kurs i żeby każdy podwykonawca i osoby odpowiedzialne miały orientację i jedną wersję wydarzeń. Chodzi też o to, żeby w dniu Waszego Ślubu nie biegała za Wami grupa osób i wciąż o coś pytała. Tworzenie planu zmusza do przemyślenia wielu kwestii wcześniej. Co należy uwzględnić w planie ślubu?

Oto zestaw podstawowych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć i wpisać odpowiedzi do scenariusza:

 • o której rozpoczynają się przygotowania Panny Młodej, na którą godzinę jest zaplanowany fryzjer i makijażystka. Warto umówić się nie za wcześnie, by makijaż i fryzura ślubna pozostały jak najdłużej w formie, ale także nie za późno, żeby ewentualne spóźnienie nie zaburzyło Waszego komfortu czasowego
 • kto i kiedy dowozi bukiet dla Panny Młodej i pozostałe kwiaty dla Pana Młodego, świadków, na samochód itd.
 • kiedy kończą się przygotowania i odbywa się np. błogosławieństwo. Proponujemy, by błogosławieństwo planować minimum godzinę przed Ślubem, chyba, że musicie zarezerwować więcej czasu na dojazd. Po błogosławieństwie Wasza ekipa fotograficzno – filmowa będzie musiała udać się już do kościoła, żeby przygotować sprzęt i sfilmować gromadzących się gości
 • kiedy podjeżdża limuzyna ślubna, kto ją dekoruje
 • kiedy Państwo Młodzi wyruszają na miejsce ślubu, jak długo trwa przejazd
 • kiedy zaczyna się ślub i ile trwa, jak długo trwają życzenia, kto zajmuje się noszeniem kwiatów i prezentów od gości do samochodów, kto odjeżdża pierwszy spod kościoła
 • jak przebiega przejazd gości na miejsce wesela, czy jest specjalny transport, czy wszyscy jadą razem, czy para młoda na początku czy na końcu
 • na kiedy zaplanowane jest zdjęcie grupowe
 • jak wygląda powitanie (opcja na pogodę i niepogodę), czy będzie chleb i sól, czy woda i wódka a może dwie wody lub szampan
 • jak przebiega pierwszy posiłek, jaka muzyka gra podczas posiłku
 • kiedy przewidziany jest pierwszy taniec, do jakiej piosenki tańczycie, jak długo tańczycie sami, kiedy dołączają się do Was goście
 • jak przebiegają sety zespołu/dj’a, kiedy planowane są zabawy, atrakcje, podziękowanie rodzicom itp.
 • kiedy serwowane są kolejne posiłki bądź uruchamiane bufety
 • jak przebiegają oczepiny, jakie zabawy będą realizowane
 • kiedy serwowany jest tort
 • kiedy przyjeżdża transport po gości
 • kiedy kończy się impreza

Wydrukujcie kilka wersji scenariusza i przekażcie podwykonawcom, świadkom, rodzicom, bądź osobom, które w dniu Waszego ślubu będą spełniały funkcję Waszych pomocników i koordynatorów imprezy. W poszczególnych wersjach scenariuszach uwzględnijcie wszystkie kwestie dotyczące danego wykonawcy.

 

KALENDARZ NARZECZONYCH – organizacja wesela

Rok przed ślubem, a najlepiej 1,5 roku przed ślubem

 

1 SPOTKANIE RODZICÓW I NARZECZONYCH

Dobrze, aby Wasi rodzicie mieli okazję do wcześniejszego spotkania i wzajemnego poznania się zanim na dobre ruszą przygotowania.

 

2 PLANOWANIE BUDŻETU WESELNEGO

Już na starcie ustalcie, jaki budżet chcecie przeznaczyć na organizację ślubu i wesela. Szczerze porozmawiajcie, jakie są Wasze możliwości finansowe, oczekiwania co do charakteru imprezy i liczby zaproszonych gości oraz kto za co płaci. Unikniecie w ten sposób niepotrzebnych nieporozumień na dalszym etapie. Przygotujcie wstępną listę gości, których chcecie zaprosić na Wasz ślub i wesele. To będzie punkt wyjścia do wyliczenia przybliżonych kosztów wesela. Powinniście też się zastanowić, w jaki sposób zamierzacie pojechać do ślubu. Koniecznie uwzględnijcie kwotę na nieprzewidziane wydatki. Aktualnie rodziny dzielą się wydatkami po połowie.

 

3 REZERWACJE TERMINÓW ŚLUBNYCH

Wybierzcie odpowiadającą Wam i Waszym najbliższym datę ślubu. W pierwszej kolejności zarezerwujcie termin w restauracji oraz znajdźcie zespół muzyczny. Jeśli zależy Wam na konkretnym kościele lub Urzędzie Stanu Cywilnego, zgrajcie termin. Rezerwując termin w restauracji, należy połączyć to z rezerwacją noclegów dla gości. Pamiętajcie, że najlepsze zespoły muzyczne mają ustalony terminarz już na kilka lat do przodu. Podpiszcie umowę z fotografem ślubnym i kamerzystą. Zadbajcie o oprawę muzyczną w kościele. Im wcześniej zaczniecie, tym większy wybór partnerów do organizacji Waszego ślubu i wesela.

Osiem miesięcy przed ślubem

4 FORMALNOŚCI PRZED ŚLUBEM

To dobry moment aby odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego. Na miejscu dowiecie się, jakich formalności należy dopełnić w celu zawarcia ślubu konkordatowego, jeśli się na taki zdecydujecie lub ślubu cywilnego.
Zainteresujcie się również terminem kursu przedmałżeńskiego. Konferencje przedmałżeńskie trwają zazwyczaj ok. 10-14 dni. Gdzie i w jakim terminie się odbywają, dowiecie się w swojej parafii. Terminy kursów przedmałżeńskich w Waszym mieście umieszczone są bardzo często również w Internecie,

z podziałem na poszczególne parafie. Gdy termin w Waszej parafii nie jest dla was odpowiedni, możecie uczęszczać na kurs przedmałżeński w innej parafii. Nie odkładajcie tego jednak na ostatnią chwilę. Terminy kursów mogą się zmieniać, kursy mogą być też odwołane, dlatego lepiej wcześniej się tym zająć.

 

5 SUKNIA ŚLUBNA

To dobry moment, aby rozpocząć konfrontację swoich wyobrażeń o idealnej i niepowtarzalnej sukni ślubnej z rzeczywistością. Pamiętaj, że suknie ślubne przeznaczone do wypożyczenia, są rezerwowane z wyprzedzeniem, a na uszycie wymarzonej sukni, też potrzeba dużo czasu. Jeśli wybierzesz już odpowiednią suknię ślubną, dokonaj zakupu lub rezerwacji. Ustal w salonie mody ślubnej, czy cena obejmuje ewentualne poprawki, które trzeba będzie wprowadzić przed uroczystością. W przypadku wypożyczenia, należy spisać stosowną umowę, wpłacić zaliczkę i umówić się na kolejną przymiarkę, po wprowadzeniu ewentualnych poprawek. Teraz spokojnie możesz się zacząć rozglądać za dodatkami typu welon, buty, bielizna i biżuteria.

 

6 GARNITUR NA ŚLUB

Wybór garnituru Pana Młodego następuje po wyborze koloru sukni ślubnej Panny Młodej.

Chodzi o to, aby obie kreacje tworzyły wspólną kompozycję i uzupełniały się nawzajem. Wybierając garnitur ślubny, warto udać się do profesjonalnego salonu, gdzie styliści doradzą odpowiedni dla Twojej sylwetki krój i fason. Do wybranego kroju garnituru dobierasz koszulę, kamizelkę, muszkę lub krawat, spinki do mankietów i krawata, pasek, buty i bieliznę.

 

7 OBRĄCZKI ŚLUBNE

Zanim zdecydujecie się na zakup obrączek, doradzamy przymierzyć kilka modeli. Przemyślcie też wcześniej treść graweru. Jeśli zdecydujecie się na stałe noszenie obrączek, przemyślcie model pod kątem codziennej wygody.

 

8 WYBÓR ŚWIADKÓW

Zastanówcie się nad wyborem świadka i świadkowej. Powinniście pomyśleć o tym, czego oczekujecie od wybranej osoby. Czy chcecie, aby uczestniczyła w przygotowaniach ślubnych, była blisko i służyła pomocą i radą, czy tylko, aby przybyła w dniu ślubu w wyznaczone miejsce.

 

9 REZERWACJA GODZIN U MAKIJAŻYSTKI I FRYZJERA

Porozmawiaj z kosmetyczką o sposobie pielęgnacji Twojej cery i innych zalecanych zabiegach, tak abyś w dniu ślubu wyglądała pięknie i promieniście. Jest to wystarczający czas, aby w odpowiedni sposób zadbać o Twoją cerę i doprowadzić do porządku ewentualne niedoskonałości.

 

10 ZAPROSZENIA ŚLUBNE

Jeśli lokal weselny, zespół, kościół i fotograf ślubny są już potwierdzone zawartymi umowami, warto dokończyć projekt zaproszeń ślubnych, zrealizować je i rozdać lub rozesłać gościom. Jeśli w Waszej rodzinie są osoby zajmujące się zawodowo obsługą wesel czy eventów, warto zapytać o to, czy termin Waszego Ślubu jest u nich wolny dużo wcześniej, zanim przygotujecie zaproszenia.

11 PIERWSZY TANIEC WESELNY

Zanim wybierzcie się na kurs tańca, wybierzcie piosenkę na Wasz pierwszy taniec. Wówczas wspólnie z prowadzącym ułożycie choreografię dobraną pod ten konkretny utwór. Zarezerwujcie sobie też czas, aby podszkolić ogólne umiejętności taneczne. Przy wyborze szkoły tańca warto, byście zwrócili uwagę na liczebność grupy tanecznej, im mniejsza, tym więcej wyniesiecie z zajęć. Warto też pomyśleć o skorzystaniu z indywidualnych lekcjach tańca. Taka forma jest zdecydowanie najbardziej efektywna.

 

12 DEKORACJE ŚLUBNE I WESELNE

Musicie podjąć decyzję, czy wykonacie je sami, czy zlecicie to dekoratorce ślubnej. Zakres dekoracji obejmuje wystrój kościoła, sali weselnej oraz samochodu, którym para młoda pojedzie do ślubu.

 

13 PODRÓŻ POŚLUBNA

Zastanówcie się, czy macie ochotę udać się w podróż poślubną. Jeśli tak, to zarezerwujcie urlop w pracy możliwie szybko, zadbajcie o ważne paszporty.

14 ZAPROSZENIA ŚLUBNE, WINIETKI, PLAN SALI, DEKORACJE PAPIEROWE NA STÓŁ

Na około 2-3 miesiące przed planowaną uroczystością ślubną, powinniście mieć już zrealizowany temat zaproszeń i potwierdzoną listę gości. Można działać dalej, zamówić menu, winietki, wizytówki na stół weselny.

 

15 PLAN STOŁÓW WESELNYCH

Gdy goście dokonają już potwierdzenia przybycia, możecie ponownie zweryfikować listę gości i przemyśleć plan stołów weselnych – kto gdzie i z kim będzie siedział. Zastanówcie się też, którym gościom należy zarezerwować noclegi. Przemyślcie także kwestię dzieci na Waszym weselu. Może potrzebny będzie dodatkowy pokój, gdzie rodzice będą mogli położyć dzieci spać czy zmienić im pieluszkę. Może przyda się kącik zabaw lub animator?

 

16 POTWIERDZENIE ZAREZERWOWANYCH NOCLEGÓW, USTALENIE KWESTII ŚNIADAŃ DLA GOŚCI

Znając kompletną listę gości, możecie potwierdzić rezerwację miejsc noclegowych (ewentualnie domówić nowe miejsca noclegowe). Warto przy tej okazji  ustalić kwestie organizacyjne dotyczące zakwaterowania Waszych gości weselnych, czyli rozkład gości na pokoje, śniadanie dla gości, którzy przyjadą dzień wcześniej, ewentualne dostawki do łóżek itp. Pomyślcie też o apartamencie dla siebie.

 

17 MENU WESELNE

To najwyższy czas, aby zająć się menu weselnym. Ustalcie dokładnie z restauratorem, jakie potrawy (dania gorące, zimne przekąski, sałatki, wędliny) o jakich godzinach i w jakiej kolejności będą podawane. Powinniście też przedyskutować kwestię deserów, ciast, napojów, innych niespodzianek i atrakcji, które planujecie dla gości. Jeżeli teraz dokładnie ustalicie, co i kiedy ma być podawane, unikniecie potem niepotrzebnego bałaganu i nerwów.

 

18 BUKIET ŚLUBNY

Czas wybrać się do kwiaciarni, florysty i zamówić bukiet ślubny, kwiat do butonierki pana młodego i bukiety dla rodziców. Warto wcześniej poszukać ciekawych propozycji w Internecie czy przejrzeć czasopisma ślubne. Nie musicie decydować się na gotowy wzór zamieszczony na zdjęciu. Możecie stworzyć własną indywidualną kompozycję. Opowiedzcie florystce o tym, jakie kwiaty lubicie, jaki kształt wiązanki najbardziej się Wam podoba, jak będzie wyglądać suknia ślubna, a wtedy na pewno wspólnie stworzycie wymarzoną kompozycję kwiatów.

 

19 PRÓBNY MAKIJAŻ ŚLUBNY

Warto już teraz wybrać się do kosmetyczki lub wizażystki, aby zrobić próbny makijaż ślubny. Powinnaś przy tym powiedzieć, jakie kolory lubisz i w jakich dobrze się czujesz oraz jak będzie wyglądać suknia ślubna i bukiet. Przy próbnym makijażu nie bój się powiedzieć, że coś Ci się nie podoba lub źle się w tym czujesz. Dopiero gdy stwierdzisz, że to jest to, możesz zakończyć próby.

 

20 PRÓBNA FRYZURA ŚLUBNA

Wizytę u fryzjera warto również zaplanować odpowiednio wcześnie, abyś mogła znaleźć odpowiednie uczesanie, zaplanować farbowanie i ścięcie. Gdy już masz wybraną fryzurę, możesz dokupić odpowiednie dodatki, które przyozdobią Twoje ślubne uczesanie.

 

21 USTALENIA Z ZESPOŁEM MUZYCZNYM – REPERTUAR, ZABAWY OCZEPINOWE, KONKURSY I  NIESPODZIANKI

Spotkajcie się z wybranym zespołem muzycznym lub DJ-em. Spokojnie omówcie szczegóły imprezy. Poinformujecie zespół o piosence wybranej na pierwszy taniec, ustalcie, jak często będzie grał zespół, w jakich odstępach, jakie długie będą sety, jaki repertuar Wam odpowiada. Porozmawiajcie również o tym, jak będą wyglądały oczepiny, jakie zabawy i niespodzianki planujecie dla Waszych gości.

 

22 TORT WESELNY I CIASTA

Kolejną ważną rzeczą jest wybór tortu weselnego i ciast na wesele. Najlepiej zrobicie to, wybierając się do cukierni lub na targi ślubne, gdzie możecie skosztować proponowanych wyrobów i zobaczyć je ,,na żywo”. Wybierzcie ilość pięter, z których ma się składać Wasz tort weselny. Ustalcie, jakiego będzie koloru, jakimi masami i owocami będzie przekładany, jaka dekoracja ma się znaleźć na samej górze. Przy okazji możecie wybrać odpowiedni stelaż, na którym zostanie ułożony tort. W dalszej kolejności wybierzcie rodzaje i ilość ciast weselnych. Znając liczbę zaproszonych gości, fachowy cukiernik, pomoże Wam wybrać odpowiednią ilość ciasta. Możecie zamówić nieco więcej ciasta, które rozdacie po weselu gościom, dziękując za przybycie.

 

23 PODZIĘKOWANIA DLA GOŚCI I NIEZBĘDNIK WESELNY

Możecie podziękować gościom weselnym podczas wesela, dedykując im zabawę, taniec bądź teledysk, przygotowany specjalnie na tą okazję. Możecie także przygotować dla gości mały prezencik i ułożyć obok talerzyka. Najczęstsze propozycje to czekoladowe upominki z dedykacją, słoiczki miodu, ciasteczka z wróżbą. O gości warto także zatroszczyć się poprzez przygotowanie apteczki na weselu oraz koszyczka ratunkowego, wyposażonego w niezbędne rzeczy, takie jak: zapasowe rajstopy, plasterki, woda utleniona, mokre chusteczki, podpaski, tampony, igła z nitką, płatki kosmetyczne, gumka do włosów, odświeżająca guma do żucia,… Pamiętajcie, że osoby niezaproszone na wesele również będą chciały złożyć Wam życzenia lub przynieść telegram. Zjawią się w domu i pod kościołem. Warto być przygotowanym na tę ewentualność.

Dwa tygodnie przed ślubem

 

24 WIECZÓR KAWALERSKI

Wieczór kawalerski warto zorganizować na 2 tygodnie przed ślubem. Z reguły organizacją imprezy zajmuje się świadek Pana Młodego. Ustalcie wcześniej listę gości, wybierzcie lokal, a o atrakcje dla przyszłego pana młodego niech zatroszczy się świadek i grono zaproszonych przyjaciół.

 

25 WIECZÓR PANIEŃSKI

Stery dowodzenia na wieczorze panieńskim z reguły przejmuje świadkowa panny młodej. Wspólnie ustalacie listę zaproszonych gości, wybierzcie miejsce, gdzie odbędzie się wieczór panieński. Świadkowa zajmie się listą upominków i atrakcji dla przyszłej Panny Młodej.

 

26 PRZYMIARKA SUKNI ŚLUBNEJ WRAZ Z DODATKAMI – OSTATNIE POPRAWKI

Na tydzień przed ślubem panna młoda powinna przymierzyć suknię ślubną ze wszystkimi dodatkami, tak aby dokonać ewentualnie jeszcze ostatecznych poprawek przed planowanym odbiorem sukni.

 

27 PRZYMIARKA GARNITURU WRAZ Z DODATKAMI – OSTATNIE POPRAWKI

Również na około tydzień przed ślubem Pan Młody powinien udać się na ostatnią przymiarkę całego garnituru ślubnego ze wszystkimi dodatkami, tak aby dokonać ewentualnie ostatnich poprawek przed tym uroczystym dniem ślubu. Wiecie, że zdarzyła nam się kiedyś taka sytuacja, że pan młody podczas przygotowań w dniu ślubu, rozpakował garnitur z opakowania, w którym odebrał go z pralni i brakowało w komplecie spodni? Możecie sobie wyobrazić, co działo się dalej… J

 

28 ROZCHODZENIE BUTÓW ŚLUBNYCH

Powinniście kilka razy pochodzić w domu w nowych butach, aby stopy przyzwyczaiły się do nowego fasonu. Jednak o rozchodzenie butów zadbajcie znacznie wcześniej. Możecie skorzystać także z usług szewca, zakupić specjalne wkładki żelowe do butów, które ułatwią przetańczenie całej nocy, a także wyposażyć się w wygodne buty zapasowe.

 

29 WPROWADZENIE OSTATECZNYCH POPRAWEK W OBRĄCZKACH

Jeśli Wasze obrączki były robione na zamówienie, udajcie się na ostatnią przymiarkę. Sprawdźcie, czy obrączki nie są za ciasne lub za luźne. Jeśli okaże się, że ich rozmiar wymaga drobnych korekt, jubiler ma wówczas jeszcze trochę czasu, by dokonać poprawek. Latem lub podczas ciąży palce mogą być nieco bardziej spuchnięte niż zimą.

 

30 ZAPLANUJCIE POGODĘ

Życzymy, aby na Waszym ślubie świeciło piękne słońce. Lato i początek jesieni to czas, kiedy pogoda jest najbardziej stabilna, a przecież nie ma nic piękniejszego niż słońce i błękitne niebo na ślubnych fotografiach… Warto wiedzieć również, że najpiękniejsza pogoda jest w czasie pełni księżyca, dlatego można również wziąć pod uwagę fazy księżyca. Jednak przygotujcie się na ewentualność niepogody. Zakupcie duże białe lub czarne parasole, które będą dobrze wyglądały na Waszych zdjęciach. Dostosujcie scenariusz dnia do ewentualnej deszczowej aury. Jeśli już wiecie, że pogoda nie dopisze, możecie zadbać o kilka drobiazgów, które pozwolą zneutralizować problemy wynikające z deszczowej pogody, np.

– wszystkie życzenia gości weselnych zaplanować na sali

– powitanie chlebem i solą oraz pierwszy toast wewnątrz lokalu, a nie na zewnątrz

– możliwość zrobienia zdjęcia grupowego w innym momencie

– możliwość podjechania samochodem pod sam kościół

– zrezygnowanie z atrakcji na dworze, np. puszczanie gołębi, fajerwerki, budka z lodami, dmuchańce dla dzieci.

 

31 WYBIERZCIE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ ODBIERAĆ KWIATY I PREZENTY

Warto wcześniej poprosić o pomoc kogoś zaufanego, kto po ceremonii ślubnej będzie odbierać kwiaty i prezenty.  Dzięki temu Państwo Młodzi będą mieli cały czas wolne ręce, aby przyjmować kolejne kwiaty i prezenty podczas życzeń.

 

32 WYBIERZCIE OSOBĘ, KTÓRA BĘDZIE POMAGAĆ WAM PODCZAS WESELA

Dobrze mieć też wyznaczoną jedną osoba, która będzie miała oko na stronę organizacyjną wesela. Taka osoba może zająć się wydaniem alkoholu, poprosi kelnerów o indywidualną zmianę nakryć, jednym słowem dyskretnie będzie czuwać nad całą imprezą. Dzięki temu Państwo Młodzi będą mogli skupić się na uroczystości i przybyłych gościach.

 

33 ZADANIA NA 1 DZIEŃ PRZED ŚLUBEM

To już ostatni dzwonek. Na dzień przed ślubem powinniście już tylko dobrze wypocząć, zrelaksować się, zająć rzeczami niekoniecznie związanymi ze ślubem i wcześnie położyć się spać. Tak, abyście następnego dnia obudzili się pełni energii i radości. Dlatego, jeśli w Waszej okolicy jest zwyczaj sąsiedzkiego pulteramu, warto przygotować imprezę tydzień wcześniej zamiast pozostawiać ją spontanicznej inicjatywie.

 

Życzymy Wam cudownego ślubu, udanej zabawy weselnej i spokojnych przygotowań ślubnych. Jeśli będziemy Waszymi fotografami lub ekipą filmową, pamiętajcie, że możecie na nas liczyć. Chętnie Wam we wszystkim pomożemy.

www.przednamislub.pl